ŻEBY w PRAWIE KAŻDYM DOM U BYŁY TAKIE LUB PODOBNE PRZEDMIOTY